Szkolenie: Bezpieczeństwo aplikacji webowych
Najbliższe szkolenie odbędzie się w następującym terminie:

Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 3 dni
Data szkolenia: 19-21.04.2017r.

Cel i zakres szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa aplikacji webowych i przeprowadzania testów bezpieczeństwa aplikacji webowych przy użyciu narzędzi Open Source i wybranych narzędzi komercyjnych. Zakres szkolenia obejmuje również podstawy szacowania ryzyka dla aplikacji webowych oraz prezentację i praktyczne przećwiczenie ataków na aplikacje webowe, jak również przedyskutowanie metod obrony przed nimi.

W pierwszej części szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami teoretycznymi związanymi z bezpieczeństwem aplikacji webowych. Dalsza część szkolenia to część warsztatowa, w trakcie której uczestnicy będą bezpośrednio zaangażowani w realizację ćwiczeń praktycznych.

Każda część warsztatowa będzie poprzedzona niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym dla danego zagadnienia. Ćwiczenia praktyczne będą realizowane na komputerach przenośnych zapewnianych przez Wykonawcę, na których będzie przygotowane odpowiednie środowisko systemowo aplikacyjne. Ćwiczenia praktyczne będą realizowane przez każdego z uczestników szkolenia indywidualnie. Mając na uwadze potencjalne zróżnicowanie poziomu wiedzy poszczególnych uczestników szkolenia, w trakcie ćwiczeń praktycznych, wykładowca będzie zapewniał aktywne wsparcie w ich realizacji.

Główny zakres szkolenia to:
 1. Podstawy tematyki bezpieczeństwa aplikacji;
 2. Wykrywanie i wykorzystywanie podatności;
 3. Ataki;
 4. Analiza kodu źródłowego.
Umiejętności uzyskane dzięki udziale w proponowanym szkoleniu to:
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji webowych;
 • Poznanie podstaw technik ataków na aplikacje webowe;
 • Poznanie standardów wykonywania testów bezpieczeństwa aplikacji webowych;
 • Poznanie podstaw szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa aplikacji webowych;
 • Uzyskanie umiejętności przeprowadzania testów bezpieczeństwa aplikacji webowych;
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi do wykonywania testów bezpieczeństwa aplikacji webowych;
 • Umiejętność interpretacji uzyskiwanych wyników testów bezpieczeństwa aplikacji webowych.


W przypadku pytań jak również zainteresowania szkoleniami dedykowanymi (zamkniętymi) osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą telefonicznie: 22 533 01 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres info@prevenity.com.
© 2010-2015 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu