Błędy w bezpieczeństwie aplikacji dla systemu Windows
Najbliższe szkolenie odbędzie się w następującym terminie:
Miejsce: Warszawa
Na szkoleniu uczestnik uzyska umiejętności:
 • Tworzenia własnych exploit-ów
 • Dostosowywanie exploit-ów do wersji systemu operacyjnego
 • Przenoszenie exploit-ów do narzędzia Metasploit
 • Analizowana exploit-ów 0-day

Szkolenie przeznaczone jest dla:
 • Osób zajmujących się bezpieczeństwem teleinformatycznym
 • Osób pracujących na stanowiskach związanych z oceną ryzyk
 • Administratorów
 • Architektów
 • Osób wykonujących testy bezpieczeństwa

Zakres szkolenia – część I (3 dni)
 1. Typy błędów w aplikacjach binarnych
 2. Mechanizmy bezpieczeństwa w systemie Microsoft Windows
 3. Kategorie mechanizmów zabezpieczających (podczas kompilacji, mechanizmy bezpieczeństwa systemu operacyjnego, mechanizmy bezpieczeństwa aplikacji w systemie Windows)
 4. Omówienie funkcji i metod działania EMET
 5. Najważniejsze struktury systemu Windows
 6. Przepełnienia na stosie
  • Zasada działania stosu
  • Mechanizmy ochrony
  • Obsługa wyjątków
  • Nadpisywanie wskaźników struktur systemu operacyjnego
 7. Przepełnienia na stercie
  • Zasada działania sterty na różnych wersjach systemu Windows
  • Mechanizmy ochrony
  • Obsługa wyjątków
  • Nadpisywanie wskaźników struktur systemu operacyjnego
 8. Tworzenie własnego shellcode
  • Manualne tworzenie shellcode
  • Skrypty i narzędzia z pakietu Metasploit
  • Niedozwolone znaki
  • Kodowanie
 9. Metody wyszukiwania shellcode załadowanego do pamięci systemu
 10. Return Oriented Programming
  • Techniki omijają/wyłączania mechanizmu DEP
  • Identyfikacja gadżetów
  • Skrypty i narzędzia wspomagające (np. mona.py/msfrop)
  • Napisanie własnych exploit-a z użyciem funkcji VirtualAlloc oraz VirtualProtect

Zakres szkolenia – część II (2 dni)
 1. Technika Heap Spraying:
  • Alokacja pamięci na stercie
  • Kodowanie danych
  • Wykorzystanie Heap Spraying na przykładzie:
   • Przeglądarki internetowej
   • Adobe Reader
   • Pakietu Office
 2. Mechanizmy zabezpieczania sterty (LFH, isolated heap, ProtectedFree, Guard pages)
 3. Address Space Layout Randomization
  • Przykłady wycieków adresu bazowego
  • BSTR length/null terminator
  • Modyfikacja VTABLE
 4. Control Flow Guard
 5. Błędy w Adobe Flash Player – napisanie własnego exploit-a
 6. Modyfikacja exploit-ów napisanych na szkoleniu podstawowym (uwzględniająca wyciek adresu bazowego moduły)

Szkolenie organizowane tylko w formie zamkniętej. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: info@prevenity.com.
© 2010-2015 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu