Szkolenia e-Learning z zakresu bezpieczeństwa
Wdrożenie nawet najlepszych i najdroższych rozwiązań technicznych, polityk bezpieczeństwa czy innych mechanizmów kontroli, nie pomoże ustrzec organizacji przed atakami, jeżeli nie zostanie zbudowana odpowiednia świadomość bezpieczeństwa informacji wśród personelu firmy.

To personel firmy, a nie środki techniczne, odgrywa bowiem najbardziej kluczową rolę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Cóż bowiem z tego, jeżeli organizacja wdroży kosztowny i najnowocześniejszy system kontroli dostępu, jeżeli pracownicy firmy będą pozwalać na wejście do firmy nieznajomym osobom bez uprzedniej identyfikacji i uwierzytelnienia? Cóż z tego, jeżeli w organizacji zostanie wdrożony najnowocześniejszy system ochrony antywirusowej, jeżeli pracownicy będą go wyłączać, aby nie spowalniał pracy ich komputerów?

Wymienione wyżej powody dotykają jedynie istoty problemu, który podkreśla jak kluczowy jest element edukacji bezpieczeństwa informacji wśród personelu firmy. Aby zachęcić pracowników do ochrony informacji, potrzebne jest najpierw odpowiednie przeszkolenie pracowników.

Jednak szkolenie personelu przy użyciu tradycyjnej formy, czyli przy wykorzystaniu sal szkoleniowych i zaangażowaniu instruktorów prowadzących szkolenia, jest zajęciem wymagającym dużych nakładów logistycznych, czasowych oraz finansowych. Jest to szczególnie widoczne w dużych organizacjach zatrudniających powyżej kilkuset osób, w przypadku których przeszkolenie z danego obszaru wszystkich pracowników firmy może być nie lada wyzwaniem.

Wychodząc naprzeciw takim wyzwaniom, jako alternatywę do tradycyjnego podejścia szkoleniowego, proponujemy Państwu wykonywanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji w postaci elektronicznej, w systemie tak zwanego e-Learningu. W proponowanym systemie e-Learning, salę szkoleniową i instruktora zastępuje ekran i karta dźwiękowa komputera oraz specjalnie w tym celu przygotowany serwis WWW, który umożliwia uczestnikom szkolenia zdobywanie wiedzy przez użycie przeglądarki internetowej.

Stosowanie proponowanych przez nas szkoleń e-Learning niesie ze sobą wiele korzyści, z których najważniejsze to:
 • Znaczne obniżenie kosztów szkolenia pracowników
 • Możliwość przeszkolenia dużej liczby pracowników w krótkim czasie
 • Możliwość szkolenia się w miejscu, czasie i tempie dogodnym dla pracowników organizacji
 • Możliwość wykonywania szkoleń bez zbierania grup uczestników
 • Łatwa integracja szkoleń e-Learning do planu szkoleń dla nowo zatrudnionych pracowników, bez konieczności zbierania grup uczestników
Oferta szkoleń e-Learning

W porozumieniu z Działami Bezpieczeństwa i Działami Informatyki naszych Klientów projektujemy, tworzymy oraz dostarczamy dedykowane szkolenia e-Learning z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Przykładowe, proponowane przez nas szkolenia e-Learning z zakresu bezpieczeństwa informacji mogą obejmować następujące zakresy tematyczne:
 • Szkolenia uświadamiające z zakresu bezpieczeństwa informacji dla personelu organizacji
 • Okresowe szkolenia z bezpieczeństwa informacji dla personelu organizacji
 • Szkolenia z ochrony danych osobowych
 • Szkolenia z ochrony informacji niejawnych
 • Szkolenia z polityki bezpieczeństwa organizacji
 • Szkolenia z zasad ochrony informacji w organizacji
Przygotowywane szkolenia e-Learning wzbogacamy ilustracjami, quizami i pytaniami sprawdzającymi przyswajanie wiedzy oraz opcjonalnie głosem lektora.

Szkolenia tworzymy przy użyciu technologii internetowych, dzięki czemu do skorzystania z nich po stronie użytkownika wystarczy przeglądarka internetowa z dodatkiem Adobe Flash Player oraz dostęp do sieci Internet (w przypadku hostingu szkoleń e-Learning w siedzibie naszej firmy) lub sieci Intranet organizacji Klienta (w przypadku hostingu urządzeń lub serwerów wirtualnych w siedzibie Klienta).

Na życzenie Klientów, szkolenia mogą kończyć się egzaminem online, po którym zdający są od razu informowani o wynikach, a potwierdzenie realizacji szkolenia może być przesyłane do informacji Kadry Zarządzającej.

Szkolenia e-Learning z zakresu bezpieczeństwa rekomendujemy wszędzie tam, gdzie:
 • Organizacji zależy na przeszkoleniu personelu z zakresu bezpieczeństwa informacji, na przykład jako element wdrożenia polityki bezpieczeństwa informacji lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001
 • Szkolenia z bezpieczeństwa informacji muszą być okresowo realizowane, na przykład w celu spełnienia wymagań wdrożonych norm lub jeżeli wynika to z wdrożonej polityki bezpieczeństwa
 • Ilość uczestników jest zbyt duża, aby szkolenia mogły być dostarczone w formie tradycyjnej (z wykorzystaniem sal szkoleniowych) w akceptowalnych ramach czasowych i finansowych
 • Organizacji zależy na przeszkoleniu dużej liczby osób w stosunkowo krótkim czasie, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych ze szkoleniami
 • Cele stawiane przed szkoleniami oraz materiał merytoryczny pozwalają na skuteczne zastosowanie takiej formy edukacji
 • Organizacja i jej pracownicy dysponują zasobami technicznymi umożliwiającymi korzystanie ze szkoleń e-Learning
Opracowywane przez nas szkolenia e-Learning dostarczamy w modelu SaaS (Software-as-a-Service) i w zależności od wymagań Klientów oferujemy je w opcji dostępu przez sieć Internet lub instalujemy w sieci Intranet organizacji Klienta.

Zamówienie

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniami e-Learning z bezpieczeństwa informacji, prosimy o kontakt telefoniczny na numer +48 22 533 01 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres edukacja@prevenity.com.
© 2010-2015 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu