Szkolenie przygotowujące do egzaminu CISSP
Najbliższe szkolenie odbędzie się w następującym terminie:
Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 5 dni
Data szkolenia: 11-15.09.2017r.
Prowadzący: Artur Maj, Marek Janiczek, Mariusz Burdach
Wydawany przez organizację (ISC)2, certyfikat CISSP jest niewątpliwie jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uznawanych na całym świecie certyfikatów potwierdzających umiejętności z zakresu bezpieczeństwa informacji. Certyfikacja CISSP jest nie tylko pierwszym certyfikatem w obszarze bezpieczeństwa informacji akredytowanym przez organizację ISO/IEC jako certyfikacja spełniająca wymagania normy ISO/IEC 17024, ale jest również oficjalnie zaadoptowana w swoich ścieżkach szkoleniowych przez organizacje takie jak U.S. Department of Defense czy U.S. National Security Agency (NSA).

Certyfikat CISSP potwierdza, że osoba, która się nim okazuje:
 1. Posiada udokumentowane, zgodne z wymaganiami organizacji (ISC)2, kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa informacji
 2. Posiada szeroką wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji, potwierdzoną zdanym egzaminem CISSP
 3. Stale dokształca się w tematyce bezpieczeństwa – certyfikat jest wydawany bowiem na okres trzech lat, w czasie których posiadacz jest zobowiązany udokumentować ciągłe zdobywanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa
Powyższe podejście organizacji (ISC)2 do certyfikacji CISSP sprawia, że certyfikacja CISSP niesie ze sobą wiele korzyści – zarówno dla pracowników, w postaci podniesienia i udokumentowania profesjonalnych kwalifikacji zawodowych, jak i dla pracodawców, którzy od posiadacza certyfikatu CISSP mogą oczekiwać wysokich kompetencji z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Egzamin CISSP, z uwagi na olbrzymi zakres tematyczny nie należy jednak do egzaminów łatwych. W ciągu szcześciu godzin egzaminu, kandydaci muszą bowiem wykazać się wiedzą z różnorodnych dziedzin bezpieczeństwa, a wiele z 250 pytań egzaminacyjnych jest ukierunkowanych na rozwiązania płynące z praktycznego doświadczenia, w przypadku których znajomość teorii bezpieczeństwa może okazać się niewystarczająca.

Oferta szkoleniowa

Aby wesprzeć proces edukacji związany ze zdobyciem certyfikatu CISSP, oferujemy Państwu pierwsze na rynku polskim, prowadzone w języku polskim, szkolenie przygotowujące uczestników do egzaminu CISSP.

Jest to 5-dniowe szkolenie z elementami warsztatu, przeznaczone dla grup uczestników do 12 osób.

W skład szkolenia wchodzi:
 1. Cykl wykładów omawiających wszystkie dziesięć domen wiedzy (ISC)2 CISSP CBK
 2. Praktyczne przykłady i demonstracje wybranych aspektów omawianej wiedzy
 3. Praktyczne ćwiczenia po zakończeniu omawiania każdej z dziesięciu domen wiedzy, pomagające utrwalić wiedzę teoretyczną
 4. Egzamin testowy w ostatnim dniu szkolenia wraz z omówieniem odpowiedzi

Zakres tematyczny szkolenia ściśle odwzorowuje dziesięć domen wiedzy (ISC)2 CISSP Common Body of Knowledge (CBK) oraz składa się z następujących części:
 1. Bezpieczeństwo informacji i zarządzanie ryzykiem
 2. Kontrola dostępu
 3. Kryptografia
 4. Bezpieczeństwo fizyczne
 5. Architektura i projektowanie pod kątem bezpieczeństwa
 6. Ciągłość działania i plany awaryjne
 7. Bezpieczeństwo sieciowe i telekomunikacyjne
 8. Bezpieczeństwo aplikacji
 9. Bezpieczeństwo działań operacyjnych
 10. Prawo, regulacje, zgodność z wymaganiami i czynności dochodzeniowe

Szkolenie rekomendujemy:
 • Specjalistom oraz kadrze zarządzającej zajmującej się profesjonalnie bezpieczeństwem informacji, którzy spełniają wymagania (ISC)2 oraz chcą przystąpić do egzaminu CISSP
 • Specjalistom oraz kadrze zarządzającej zajmującej się profesjonalnie bezpieczeństwem informacji, którzy nie spełniają wymagań (ISC)2 w zakresie doświadczenia zawodowego, ale chcą przystąpić do egzaminu CISSP poprzez program Associate of (ISC)2 for CISSP
 • Architektom rozwiązań IT, projektantom systemów informatycznych oraz inżynierom oprogramowania, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
 • Specjalistom ds. bezpieczeństwa, administratorom bezpieczeństwa informacji oraz wszystkim profesjonalistom, którzy chcą usystematyzować oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa

Uczestnicy szkolenia otrzymają wydany przez (ISC)2 podręcznik przygotowujący do egzaminu CISSP (Official (ISC)2 Guide to the CISSP CBK) oraz dodatkowe, autorskie materiały szkoleniowe. Ponieważ sam egzamin jest prowadzony w języku angielskim, również wymienione materiały są dostarczane w języku angielskim, celem zachowania spójności nazewnictwa i terminologii.

Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonych instruktorów firmy, będących w posiadaniu ważnych certyfikatów CISSP.

Szczegółowe informacje i zapisy

Opis szkoleniwa w formacie pdf.

Cena udziału

Cena uczestnictwa w szkoleniu to 6500 zł + 23% VAT. Dla zgłoszeń dokonanych na 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia, cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi 6000 zł + 23% VAT.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują:
 • cykl wykładów teoretycznych,
 • ćwiczenia praktyczne mające na celu utrwalenie zdobywanej wiedzy,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat,
 • książkę: "Official (ISC)2 Guide to the CISSP CBK ((ISC)2 Press)" von Harold F. Tipton von Taylor & Francis,
 • przerwy kawowe,
 • lunch
Jeżeli chcą Państwo być automatycznie powiadomieni o kolejnych edycjach szkolenia CISSP, prosimy o zasubskrybowanie się do niniejszego kanału RSS.

Rejestracja

W celu rejestracji na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego
formularz zgłoszeniowy

W przypadku pytań jak również zainteresowania szkoleniami dedykowanymi (zamkniętymi) osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą telefonicznie: 22 533 01 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres info@prevenity.com
© 2010-2015 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu