Warsztaty z informatyki śledczej
Najbliższe szkolenie odbędzie się w następującym terminie:

Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 3 dni
Data szkolenia: --

Warsztat z informatyki śledczej jest już organizowany po raz 23 (pierwsza edycja odbyła się w roku 2003). Do tej pory zostało przeszkolonych ponad 200 osób z instytucji takich jak Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Obrony Narodowej, Policja, największe instytucje z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i przemysłu. Uczestnikami szkolenia są również osoby prywatne chcące rozpocząć lub kontynuować karierę jako biegli sądowi z zakresu informatyki.
Nowa pięciodniowa edycja warsztatów została gruntownie zmodyfikowana tak, aby uczestnicy mogli wykonywać jak najwięcej ćwiczeń praktycznych – jest to około 70 % czasu warsztatów.
Warsztat są przygotowane i prowadzone przez specjalistów posiadających praktyczną wiedzę z zakresu informatyki śledczej, którzy na co dzień współpracują z instytucjami państwowymi (Prokuratora, Policja, Sądy i inne).
Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i oprogramowania.

Oferta szkoleniowa

Oferujemy Państwu warsztaty z informatyki śledczej 3-dniowe i 5-dniowe (wersja rozszerzona dla osób które chcą dokładniej poznać metody analizy powłamaniowej).

Główny cel szkolenia
Warsztat został opracowany w sposób umożliwiający uczestnikom po ukończeniu kursu wykonanie poprawnego zabezpieczenia i analizy danych które mogą stanowić dowód w sądzie.

Zakres warsztatów
Przebieg warsztatów i poruszane zagadnienia są poukładane chronologicznie począwszy od aspektów prawnych, identyfikacji, zabezpieczenia, analizy, dokumentowania i interpretacji danych a skończywszy na prezentacji dowodu elektronicznego. Analiza powłamaniowa nie jest oderwaną od rzeczywistości dziedziną i bardzo często uzupełnia proces obsługi incydentów bezpieczeństwa dlatego też na warsztatach będą poruszane zagadnienia związanie z obsługą incydentów (jednakże tylko w kontekście incydentów, które mogą mieć wpływ na jakość zabezpieczanych i analizowanych danych).

Kurs daje okazję do zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami i problemami z dziedziny Computer Forensics, poznania standardów międzynarodowych, najlepszych praktyk oraz narzędzi najczęściej stosowanych podczas analizy powłamaniowej przez osoby zajmujące się zawodowo informatyką śledczą.

Na warsztatach wykorzystywane są zarówno komercyjne jak i bezpłatne narzędzia.

Na warsztatach przewidziane są ćwiczenia z wykorzystaniem profesjonalnego przenośnego laboratorium informatyki śledczej.Warsztaty w głównej mierze dotyczą systemów Microsoft Windows.

Korzyści
Umiejętności uzyskane dzięki udziale w proponowanych warsztatach to:
 • Praktyczna znajomość technik analizy stosowanych przez osoby zawodowo zajmujące się informatyką śledczą
 • Wykorzystanie darmowego i komercyjnego oprogramowania do przeprowadzanie analizy
 • Możliwość analizy rzeczywistych incydentów które miały miejsce w Polsce ale też na świecie
 • Możliwość przećwiczenia alternatywnych metod zabezpieczania danych
 • Praktycznie ćwiczenia z zakresu tworzenia kopii i analizy pamięci fizycznej komputera RAM systemu operacyjnego Microsoft Windows
 • Możliwość nauki obsługi profesjonalnej walizki – Portable Forensic Lab
 • Możliwość sprawdzenia najnowszych narzędzie do informatyki śledczej (dziedzina Computer Forensics bardzo dynamicznie się rozwija – powstają nowe narzędzia, techniki ukrywania danych, metody ułatwiające analizę, itp.)
Na kursie nauczysz się:
 • Tworzyć skuteczne i zgodne z obowiązującym prawem procedury właściwej reakcji na incydenty w firmie
 • Przeprowadzać pełen proces analizy powłamaniowej od momentu inicjującej reakcji do utworzenia raportu końcowego
 • PRAWIDŁOWO zabezpieczyć dane
 • Wykonywać analizy dostępnych danych (np. dyski twarde, pamięć fizyczna) oraz odzyskiwać usunięte bądź ukryte dane
 • Rekonstruować aktywność użytkowników na podstawie danych z wiadomości email, plików tymczasowych przeglądarek WWW, dzienników zdarzeń serwerów WWW, rejestrów Windows oraz meta danych zawartych na dyskach oraz w pamięci komputera
 • Identyfikować złośliwe oprogramowanie które znajduje się na zabezpieczonym dysku i pamięci komputera
 • Budowy systemów plików oraz poznasz podstawowe elementy architektury systemów operacyjnych Microsoft Windows
Omawiane tematy:
 • Obsługa incydentów wg SANS Institute, ISO TR 18044, PN-ISO/IEC 27001, NIST 800-61
 • Pojęcie dowodu elektronicznego oraz Polskie i Europejskie regulacje prawne
 • Najlepsze praktyki – procedury
 • Pozyskanie i zabezpieczanie danych ulotnych i nieulotnych
 • TRIAGE w Computer Forensics
 • Protokół oględzin komputera oraz łańcuch dowodowy
 • Budowa systemów plików: FAT, JFS, NTFS, EXT2/EXT3
 • Odzyskiwanie danych oraz metody analizy danych zawartych na dyskach
 • Odzyskiwanie pofragmentowanych plików
 • Historia działań wykonywanych na zabezpieczonych dyskach
 • Analiza powłamaniowa na podstawie logów historii przeglądarek WWW
 • Analiza dzienników zdarzeń serwera WWW
 • Analiza wiadomości e-mail i identyfikacja nadawcy
 • Analiza rejestrów systemu Windows
 • Identyfikacja nielegalnego oprogramowania
 • Analiza pamięci fizycznej RAM
 • Analiza urządzeń przenośnych
 • Metody anty-forensics: ukrywanie i niszczenie danych oraz metody unikania tworzenia śladów przestępstw
Lista głównych narzędzi z którymi zaznajomią się użytkownicy kursu: The Sleuth Kit/Autopsy, narzędzia z pakietu HELIX, ProDiscover, HexDump, DD, Live View, foremost, F-Response, pakiet binutils, ssdeep, Volatility, Memoryze, HashConverter, Odessa, WRR, UserAssist i wiele innych.

Kurs przeznaczony jest dla:
Administratorów systemów i sieci oraz osób odpowiedzialnych za reakcje na incydenty bezpieczeństwa. W kursie powinni również uczestniczyć audytorzy oraz pracownicy i kierownicy działów IT, bezpieczeństwa, zgodności i wykrywania/przeciwdziałania nadużyciom. Zapraszamy też wszystkich, którzy interesują się szeroko pojętym bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Wymagania od uczestników warsztatów
W celu skutecznego przyswojenia wiedzy przez uczestników zaleca się, aby uczestnicy posiadali podstawową wiedzę z zakresu:
 • Systemów operacyjnych (Microsoft Windows, Unix lub Linux)
 • Podstawowych komend interpretera poleceń
Egzamin

Ostatnim etapem kursu jest egzamin praktyczny (1 godziny). Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnik warsztatów otrzymuje certyfikat:
Certified Forensic Computer Engineer

Zakres tematyczny wymagany na egzaminie:
 • tworzenie obrazów dysków
 • budowa i analiza systemów plików NTFS i FAT
 • analiza nagłówków wiadomości email
 • analiza logów historii przeglądarek internetowych
 • wyszukiwanie danych
 • metody usuwania danych
Egzamin odbędzie się pod koniec ostatniego dnia. Powodzenia!

Szczegółowe informacje i zapisy

Agenda 3-dniowych warsztatów dostępna w formacie pdf.
Agenda 5-dniowych warsztatów dostępna w formacie pdf.

Cena udziału

Cena uczestnictwa w warsztacie 3-dniowym to 2900zł + 23%VAT. Dla zgłoszeń dokonanych na 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia, cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi 2700zł + 23%VAT.

W ramach warsztatów uczestnicy otrzymują:
 • Cykl wykładów teoretycznych omawiających poszczególne elementy związane z informatyką śledczą
 • Ćwiczenia praktycznie mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy (ponad 70% całkowitego czasu warsztatów)
 • Konwerter USB do dysków twardych SATA/IDE (2.5'' i 3.5'')
 • Płytę bootable CD – płyta zawiera zestaw oprogramowania, które służy do zabezpieczania i analizy danych
 • Materiały szkoleniowe w postaci drukowanej i elektronicznej
 • Przerwy kawowe
 • Obiad
 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia lub certyfikat "Certified Forensic Computer Engineer" po zdaniu egzaminu praktycznego
Jeżeli chcą Państwo być automatycznie powiadomieni o kolejnych edycjach szkolenia CISSP, prosimy o zasubskrybowanie się do niniejszego kanału RSS.

Rejestracja

W celu rejestracji na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego
formularz zgłoszeniowy

W przypadku pytań jak również zainteresowania szkoleniami dedykowanymi (zamkniętymi) osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą telefonicznie: 22 533 01 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres info@prevenity.com
© 2010-2015 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu