Informacje prawne
Właścicielem niniejszego Serwisu Internetowego (zwanego dalej Serwisem) jest firma Prevenity Sp. z o.o. (zwana dalej Prevenity). Serwis dostępny jest pod adresami www.prevenity.com, www.prevenity.com.pl, www.prevenity.pl oraz www.prevenity.eu. W celu zabezpieczenia praw użytkowników Serwisu, prosimy o zapoznanie się z niżej przedstawionymi informacjami, dostępnymi u dołu każdej strony Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad jego użytkowania.

Ochrona prywatności

Prevenity szanuje prawo do prywatności i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poczucie prywatności Użytkownikom niniejszego Serwisu. Wszystkie dane osobowe otrzymywane za pośrednictwem Serwisu gromadzone są wyłącznie za przyzwoleniem Użytkowników, poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej lub formularzy kontaktu. Wszelkie otrzymane dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z osobą pozostawiającą te dane i nie są wypożyczane, sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom. Prevenity dokłada również wszelkich starań w celu ochrony otrzymanych danych przed dostępem ze strony osób do tego nieupoważnionych, niewłaściwym wykorzystaniem lub ich utratą.
Informacje techniczne pozostawiane w sposób bierny przez Użytkowników, gromadzone w logach systemowych (np. źródłowy adres IP, typ przeglądarki) wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją Serwisem oraz w celach statystycznych.

W celu utrzymania sesji Użytkowników, lepszego dostosowania serwisu do potrzeb i tworzenia statystyk oglądalności, Prevenity może wykorzystywać „cookies”. Istnieje możliwość zmiany konfiguracji przeglądarki internetowej Użytkownika, w taki sposób, aby „cookies” były blokowane. W takim przypadku może się to jednak wiązać z utratą możliwości pełnego wykorzystania niektórych funkcji Serwisu.

Korzystanie z Serwisu

Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu, w tym do elementów graficznych oraz układu stron Serwisu są zastrzeżone. Informacje i materiały zawarte w Serwisie chronione są przepisami prawa autorskiego, prawa ochrony znaków towarowych oraz innych praw.

Prevenity upoważnia Użytkowników do pobierania, przeglądania i drukowania całych lub fragmentów stron wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa. Informacje i materiały zawarte w Serwisie nie mogą być w żaden sposób modyfikowane, reprodukowane lub w inny sposób wykorzystywane do celów komercyjnych. Zabronione jest również wykorzystanie publikowanych w Serwisie informacji i materiałów na innych stronach internetowych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Prevenity nie udziela żadnej gwarancji, co do aktualności, dokładności, kompletności i przydatności publikowanych w Serwisie informacji i materiałów. Prevenity oraz inne niezależne firmy wymienione w treści Serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki poniesione w wyniku korzystania lub brakiem możliwości korzystania z Serwisu. Serwis ma wyłącznie charakter informacyjny i treści w nim zamieszczone mogą ulegać zmianie w dowolnym czasie i bez konieczności uprzedniego powiadamiania jego Użytkowników.

Informacje i materiały zawarte w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa oraz ich zamieszczenie nie świadczy o dostępności i dostarczaniu danych usług, produktów lub rozwiązań. Zobowiązania Prevenity są określone wyłącznie warunkami podpisanych umów dostarczenia danych usług, produktów lub rozwiązań. Przed skorzystaniem z proponowanych usług, produktów lub rozwiązań należy skontaktować się z Prevenity.

Odnośniki do innych stron internetowych

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Prevenity nie ma wpływu na stosowane tam praktyki ochrony prywatności i korzystając z nich przestają obowiązywać postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie. Prevenity nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zewnętrzne strony internetowe, publikowane tam informacje oraz oferowane usługi i produkty.

Obecna wersja dokumentu została zaktualizowana i wydana w dniu 28 lutego 2010 roku. Jeżeli jego treść ulegnie zmianie, nowa wersja zostanie opublikowana w tym miejscu, ze zaktualizowaną datą wydania.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu