Doświadczenie
Fundamentem naszej firmy jest bogate, praktyczne doświadczenie członków naszego zespołu, zdobyte w pracy dla dużych Klientów działających na rynku polskim oraz międzynarodowym.

Członkowie naszego zespołu pracowali lub kierowali usługami wykonywanymi między innymi dla:
 • Czołowych polskich banków, tradycyjnych oraz internetowych
 • Czołowych polskich firm z sektora ubezpieczeniowego
 • Polskich instytucji rządowych
 • Jednego ze światowych liderów branży FMCG
 • Dużego operatora telekomunikacyjnego z Norwegii
 • Dużego operatora telekomunikacyjnego na Węgrzech
 • Dużego operatora telekomunikacyjnego w Pakistanie
 • Dużego przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej ze Szwecji
 • Dużego koncernu farmaceutycznego w Polsce
 • Jednego z kluczowych polskich przedsiębiorstw w sektorze energetycznym
Posiadamy praktyczne doświadczenia z następujących obszarów:
 • Wdrażanie Polityk Bezpieczeństwa oraz Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnych z normą ISO/IEC 27001
 • Wykonywanie testów bezpieczeństwa – pierwszy test penetracyjny bankowości internetowej dla jednego z liderów polskiej bankowości internetowej, członkowie naszego zespołu wykonali już w 2001 roku
 • Tworzenie standardów konfiguracji oraz wytycznych mających na celu zminimalizowanie zagrożeń ataków na systemy informatyczne
 • Zarządzanie aplikacjami oraz świadczenie usług wsparcia technicznego z wykorzystaniem najlepszych praktyk ITIL oraz elementów COBIT
 • Wdrażanie, integracja oraz utrzymywanie rozwiązań IT, w tym rozwiązań bezpieczeństwa
 • Wytwarzanie oprogramowania według metodyk Rational Unified Process (RUP), Oracle Unified Method (OUM), jak również podejścia Test-Driven Development (TDD) oraz eXtreme Programming
 • Zarządzanie projektami informatycznymi przy użyciu metodyki Oracle Project Management Method (PJM), PMI/PMBOK oraz metodyk "lekkich" (SCRUM)
 • Ciągłe udoskonalanie procesów przy użyciu metodologii Six Sigma
 • Wiele innych
Nasze kompetencje są potwierdzone ważnymi i uznanymi na całym świecie certyfikatami, między innymi CISSP, CISM, CISA, ITIL oraz Lead Auditor ISO/IEC 27001. Jesteśmy również upoważnieni do dostępu do informacji niejawnych.

Członkowie naszego zespołu są również członkami międzynarodowych organizacji skupiających się na bezpieczeństwie, między innymi:
 • ISACA International
 • ISSA
 • Open Web Application Security Project (OWASP)
Współpracujemy również z wieloma ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa informacji oraz z firmami partnerskimi, specjalizującymi się w dostarczaniu usług i rozwiązań bezpieczeństwa.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu