Zarząd
Prezes Zarządu
Artur Maj
CISM, CISSP, CISA

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Informatyka, o specjalności Systemy i Sieci Komputerowe, którą ukończył w marcu 2001 uzyskując dyplom magistra inżyniera.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na stanowisku Inżyniera / Konsultanta ds. Bezpieczeństwa w European Network Security Institute. Większość swojego czasu poświęcał testom penetracyjnym, monitoringowi bezpieczeństwa oraz usługom konsultingowym dla Klientów z sektora finansowego, ubezpieczeniowego oraz energetycznego. Wykonywał testy penetracyjne dla czołowych polskich banków, w tym usług bankowości internetowej oraz firm ubezpieczeniowych należących do liderów na rynku polskim. Był prelegentem na wielu konferencjach poświęconych bezpieczeństwu, opracowywał i dostarczał również szkolenia i warsztaty z zakresu bezpieczeństwa.

W latach 2003 do 2007 pracował dla Oracle Corporation, przez wiekszość czasu na stanowisku Głównego Inżyniera Oprogramowania w Oracle EMEA Mobile & Wireless Center of Excellence, ostatecznie obejmując stanowisko Dyrektora Technicznego i Business Development Managera dla Centrum. Oprócz aspektów bezpieczeństwa, w Oracle Corporation zajmował się technologiami mobilnymi i wbudowanymi, platformą dostarczania usług (SDP) dla operatorów telefonii komórkowej, rozwiązaniami telematycznymi oraz rozwiązaniami bazującymi na technologii RFID. Lokalnie zarządzał zespołem specjalistów składającym się z ponad 30 inżynierów oprogramowania.

W latach 2007 do 2009 pracował dla Hewlett Packard, w części Global Delivery Application Services zarządzając Działem Change Management, a następnie Działem Service Transition. Był odpowiedzialny za kierowanie ponad 30-sto osobowym zespołem specjalistów Business Intelligence, świadczącym usługi oparte o procesy bazujące na ITIL dla jednego ze światowych liderów branży FMCG oraz usługi wsparcia i rozwoju aplikacji biznesowych dla klientów z sektora Finansowego i Telekomunikacyjnego z Niemiec i Szwecji.

Jest autorem wielu publikacji poświęconych bezpieczeństwu, w szczególności poświęconych ochronie systemów informatycznych przed atakami, które ukazały się zarówno w Polsce jak i zagranicą, między innymi na łamach SecurityFocus.com.

Jest członkiem ISACA International, ISSA oraz Open Web Application Security Project (OWASP).
Wiceprezes Zarządu
Marek Janiczek
CISSP, CISA, CISM, LA 27001

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Informatyka o specjalności Systemy i Sieci Komputerowe. Ukończył studia wyższe w 2001 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Od czasu ukończenia studiów, zainteresowania zawodowe koncentruje głównie w obszarze bezpieczeństwa informacji.

W latach 2001-2005 pracował na stanowisku Konsultanta ds. Bezpieczeństwa w European Network Security Institute. Przeprowadzał audyty i testy bezpieczeństwa sieci, systemów oraz aplikacji webowych. Opracowywał polityki i standardy bezpieczeństwa informacji. Przeprowadzał analizy i oceny projektów systemów informatycznych pod kątem bezpieczeństwa. Projekty, w których brał udział były realizowane głównie dla Klientów z sektora finansowego, ubezpieczeniowego i energetycznego. Opracowywał i dostarczał również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji.

W latach 2005-2009 pracował na stanowisku Konsultanta ds. Bezpieczeństwa w Hewlett-Packard. Uczestniczył w złożonych projektach wdrożeniowo-integracyjnych dla sektora publicznego, gdzie wysoka dostępność i aspekty bezpieczeństwa miały istotne znaczenie (między innymi: rozbudowa Centrum Przetwarzania Danych do Równoległego Ośrodka dla ZSZiK - ARiMR, budowa Polskiego Komponentu Systemu Informacyjnego Schengen II i Systemu Informacji Wizowej). Ponadto, brał udział w projektach doradczych związanych z transformacją IT dużych przedsiębiorstw oraz opracowywaniem polityk i standardów bezpieczeństwa informacji. Ostatecznie, objął rolę Lidera obszaru bezpieczeństwa informacji w zespole dostarczającym usługi w tym zakresie.

Autor artykułów o tematyce związanej z bezpieczeństwem w czasopismach branżowych.

Członek ISACA International, ISSA oraz Open Web Application Security Project (OWASP).
Wiceprezes Zarządu
Mariusz Burdach
CISSP, LA 27001, GCIH, MCSE

Mariusz Burdach swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 2001 w firmie European Network Security Institute na stanowisku Inżyniera / Konsultanta ds. Bezpieczeństwa. Oprócz rozwoju metodyki przeprowadzania testów bezpieczeństwa aplikacji webowych, zajmował się przeprowadzaniem testów penetracyjnych systemów i sieci teleinformatycznych dla instytucji z sektora finansowego i energetycznego. Wykonywał testy bezpieczeństwa dla istniejących i powstających w tamtym okresie systematów bankowości internetowej. Świadczył usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Pomiędzy rokiem 2003 a 2006 pracował w firmie CompFort Meridian na stanowiskach Konsultant i Starszy Konsultant. Odpowiadał głównie za projektowanie i wdrażanie rozwiązań klasy SIEM oraz hostowych systemów IPS dla klientów z sektora finansowego i telekomunikacyjnego.

W latach 2006-2007 objął stanowisko Technical Account Manager w firmie Microsoft. W dziale Usług i Konsultingu odpowiadał za realizację umów Premier Support z klientami z sektora finansowego oraz mediów.

Z początkiem roku 2008 objął stanowisko Kierownika Zespołu Bezpieczeństwa firmy CompFort Meridian. Był odpowiedzialny między innymi za rozwój oferowanych usług i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Zajmował się również świadczeniem usług doradczych i konsultacyjnych z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, aplikacji bankowości internetowej, wykrywania nadużyć czy systemów zapewniających bezpieczeństwo transakcji. Wykonywał również analizy złośliwego oprogramowania na zlecenie instytucji finansowych.

Mariusz Burdach jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Informatyka, o specjalność Systemy i Sieci Komputerowe. Uzyskał tytuł magistra inżyniera w marcu 2001 roku.

Mariusz Burdach jest autorem wielu publikacji poświęconych wykrywaniu włamań, informatyce śledczej i analizie złośliwego oprogramowania. Od roku 2003 rozwija i prowadzi szkolenia z zakresu informatyki śledczej. Od roku 2005 jest biegłym sądowym z zakresu Informatyki. Występował jako prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach (np. Black Hat, Innovations in Digital Forensic Practice).

Posiada następujące certyfikaty: LA 27001, CISSP, GCIH, MCSE.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu