Rozwiązania
Ochrona wrażliwych informacji oraz krytycznych systemów i aplikacji wspierających procesy biznesowe jest obecnie ważnym zadaniem realizowanym w ramach funkcjonowania większości organizacji. Utrata poufności, integralności lub dostępności informacji może mieć swoje następstwa w wymiarze nie tylko wizerunkowym, ale także finansowym i prawnym.

Zastosowanie technicznych środków bezpieczeństwa jest istotnym elementem realizacji skutecznej i efektywnej strategii bezpieczeństwa informacji w organizacji. Dobór właściwych technologii, z uwzględnieniem wymagań czy to wynikających z przepisów prawa, regulacji, zobowiązań kontraktowych czy też z szacowania ryzyka, może również być źródłem konkretnej wartości biznesowej dla organizacji.

Oferowane rozwiązania mogą zapewnić szeroki wachlarz ochrony wrażliwych informacji, niezależnie czy są one obecnie przechowywane i niewykorzystywane, transmitowane czy też aktualnie przetwarzane przez użytkowników.

W naszej ofercie znajdują się rozwiązania producentów uznawanych za wiodących na rynku w danym obszarze bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest dla nas również wymiar finansowy proponowanych rozwiązań, zarówno na etapie ich zakupu, wdrażania, ale także na etapie ich późniejszego utrzymania. Dlatego, w proponowanych rozwiązaniach przykładamy szczególną uwagę do doboru produktów optymalnych kosztowo do wymagań bezpieczeństwa oraz możliwości finansowych organizacji.

W ramach oferowanych usług projektujemy, wdrażamy i integrujemy szeroką gamę rozwiązań technicznych, między innymi z obszarów zarządzania bezpieczeństwem, ochrony sieci komputerowych, stacji końcowych, środowisk wirtualnych, aplikacji oraz ochrony danych.

Dla wszystkich wdrożonych rozwiązań oferujemy również usługi profesjonalnego wsparcia technicznego. Więcej informacji na temat oferowanych usług wsparcia technicznego znajdą Państwo tutaj.

Gwarancja jakości

W celu zapewnienia najwyższej jakości, oferowane usługi projektowania, wdrażania i integracji rozwiązań bezpieczeństwa świadczymy z uwzględnieniem uznanych standardów, metodyk i najlepszych praktyk. Nie do pominięcia jest również doświadczenie naszych ekspertów, zdobyte w wielu projektach wdrożeniowo-integracyjnych, w których bezpieczeństwo i wysoka dostępność miały istotne znaczenie. Często, budowane rozwiązania wymagały również dużego poziomu dostosowania do specyficznych oczekiwań strony zamawiającej.

Nasi eksperci posiadają szeroką wiedzę w obszarze sieci, systemów operacyjnych, aplikacji oraz wiedzę w obszarze bezpieczeństwa popartą licznymi certyfikatami (CISSP, CISA, CISM, LA 27001).

Od strony zarządzania projektami bazujemy na metodykach takich jak Prince2, PMI/PMBOK oraz na metodykach „lekkich”, takich jak SCRUM. W elementach wymagających tworzenia oprogramowania, w zależności od wymagań projektu korzystamy z metodyk takich jak Rational Unified Process (RUP), Oracle Unified Method (OUM), eXtreme programming oraz podejść nastawionych na podniesienie jakości, takich jak "Test Driven Development" (TDD).

© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu