Ochrona środowisk wirtualnych
Technologia wirtualizacji przyczynia się do znacznej redukcji kosztów, efektywniejszego wykorzystywania zasobów sprzętowych oraz wprowadza wiele nowych możliwości, które nie były dostępne dotychczas w standardowych systemach informatycznych (na przykład konsolidacja, automatyzacja, łatwość zarządzania zasobami).

Poza licznymi zaletami, wirtualizacja stwarza również wiele nowych wyzwań w obszarze bezpieczeństwa informacji. Ochrona środowisk wirtualnych przed zagrożeniami, wykrywanie potencjalnych incydentów bezpieczeństwa, separacja maszyn wirtualnych, kontrola ruchu sieciowego w ramach wirtualnego środowiska czy też zarządzanie poprawkami i konfiguracją są tylko wybranymi wyzwaniami budowania bezpiecznych zwirtualizowanych środowisk.

Celem minimalizacji ryzyk, wynikających z wymienionych problemów, poza uwzględnieniem na etapie projektowania dobrych praktyk bezpieczeństwa, istotne jest również wdrożenie rozwiązań technologicznych dedykowanych dla środowisk wirtualnych. Do takich rozwiązań zalicza się zapory ogniowe, systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom czy też systemy monitorowania integralności plików.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu