Systemy kontroli dostępu do sieci
Skuteczne i efektywne zarządzanie dostępem podłączanych urządzeń do sieci organizacji, przy zachowaniu spełnienia obowiązujących wymagań bezpieczeństwa, nie jest nowym problemem w organizacjach. Dlatego też, skuteczne mechanizmy kontroli dostępu użytkowników do sieci z możliwością kontroli stanu bezpieczeństwa podłączanych przez nich urządzeń, wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Od tego typu rozwiązań oczekuje się również, że w przypadku braku zgodności podłączanych urządzeń z przyjętą polityką bezpieczeństwa, będą wspierać użytkownika w dostosowywaniu do wymagań polityki (na przykład poprzez aktywację wyłączonej zapory sieciowej, instalację brakujących poprawek bezpieczeństwa lub aktualizację oprogramowania antywirusowego).

Wdrożenie tego typu rozwiązań może zdecydowanie ułatwić zarządzanie dostępem do sieci, urządzeń podłączanych przez pracowników, konsultantów, audytorów i gości, przy zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu