Systemy wykrywania podatności
Przy rosnącej złożoności środowisk IT oraz wzroście ilości zagrożeń i wykrywanych podatności, konieczne jest zastosowanie narzędzi mogących wesprzeć proces wykrywania i zarządzania wykrytymi podatnościami w stosowanych w organizacji urządzeniach i oprogramowaniu.

Systemy wykrywania i zarządzania podatności automatyzują proces wykrywania luk bezpieczeństwa oraz wspierają działania ich usuwania, z uwzględnieniem priorytetów zarówno zidentyfikowanych zasobów jak również wykrytych podatności.

Wdrożenie systemu wykrywania i zarządzania podatnościami może zdecydowanie podnieść skuteczność i efektywność pracy zespołu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów IT, dostarczyć narzędzi raportowania oraz dowodów zgodności z polityką bezpieczeństwa lub innymi obowiązującymi w organizacji wymaganiami.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu