Rozwiązania szyfrowania danych
Wiele organizacji stoi przed wyzwaniem należytej ochrony nie tylko własnych danych (np. tajemnice przedsiębiorstwa, własność intelektualna, informacje niejawne), ale również danych im powierzanych (np. dokumenty klientów, dane osobowe). Poza presją wywieraną ze strony regulacji prawnych, należyta ochrona wrażliwych informacji wynika również często z potrzeb biznesowych, takich jak utrzymanie przewagi konkurencyjnej czy też zapewnienia zgodności z przyjętymi standardami.

Wdrożenie rozwiązań szyfrowania danych jest skutecznym mechanizmem ochrony poufności wrażliwych informacji, niezależnie od zastosowanego nośnika lub medium transmisji. Szyfrowanie połączeń, plików, katalogów, całych dysków, przesyłanych wiadomości czy też pojedynczych kolumn w bazach danych może zapewnić skuteczną ochronę przed uzyskaniem nieautoryzowanego dostępu do informacji osób do tego nieuprawnionych.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu