Systemy zapobiegania wyciekowi wrażliwych informacji
Nieuprawnione skopiowanie i wyniesienie z organizacji wrażliwych informacji na zewnętrznym nośniku danych lub wysyłanie wrażliwych informacji pocztą elektroniczną do osób nieuprawnionych, to tylko przykłady zagrożeń utraty danych.

Systemy zapobiegania wyciekowi wrażliwych informacji (DLP) pomagają wykryć i uchronić organizację przed przypadkowym lub celowym nadużyciem w zakresie użytkowania, transmisji i przechowywania wrażliwych informacji. Kanały, którymi potencjalnie mogą wyciekać informacje i które podlegają ochronie to między innymi poczta elektroniczna, HTTP, FTP, zasoby współdzielone, napędy CD/DVD, porty do podłączania urządzeń przenośnych oraz drukarki.

Wdrożenie systemu zapobiegania wyciekowi wrażliwych informacji, posiadającego mechanizmy zarówno wykrywania jak i prewencji, znacząco wspiera ochronę przetwarzanych informacji w organizacji. W przeciwieństwie do innych mechanizmów zapewniających kontrolę dostępu, w systemach DLP brana jest pod uwagę zawartość, a nie tylko uprawnienia nadane do chronionego obiektu.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu