Systemy zarządzania prawami do dokumentów cyfrowych
Systemy zarządzania prawami do dokumentów cyfrowych dostarczają mechanizmy kontroli dostępu poprzez szyfrowanie zawartości oraz dołączanie informacji o uprawnieniach (np. czytanie, zapis, drukowanie) do metadanych chronionego pliku. Wymuszanie przyjętych uprawnień jest realizowane w trakcie wykonywania operacji na plikach poprzez agentów działających na stacjach roboczych użytkowników. Użytkowanie chronionych plików podlega również rejestrowaniu, co może być przydatną funkcją do celów audytowych. Typy plików, które podlegają ochronie należą do najczęściej stosowanych nośników informacji w organizacjach.

Wdrożenie systemu zarządzania prawami do dokumentów cyfrowych może pomóc w ograniczaniu nieautoryzowanego dostępu do dokumentów w całym cyklu ich życia, niezależnie od tego do czyich rąk trafią.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu