Zintegrowane systemy bezpieczeństwa
Rosnąca tendencja mobilności pracowników organizacji, udostępniania nowych usług czy też nawiązywania partnerstw, skutkuje otwieraniem kolejnych ścieżek dostępu do zasobów organizacji. W efekcie, w punktach styku organizacji z siecią Internet odchodzi się coraz częściej od modelu, w którym wystarczała zapora ogniowa i konieczne jest stosowanie kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa.

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa (Unified Threat Management, w skrócie UTM) integrują w pojedynczym urządzeniu wiele rozwiązań, między innymi takich jak zapora ogniowa, system wykrywania i zapobiegania włamaniom, system antywirusowy, antyspamowy, system filtracji treści czy też system bezpiecznego zdalnego dostępu.

Technologia UTM budzi kontrowersje wśród specjalistów bezpieczeństwa, bo tego typu kompleksowe rozwiązania mają również swoje wady i nie zawsze są zestawem najlepszych możliwych produktów w swojej klasie. Z pewnością jednak mogą znaleźć zastosowanie tam, gdzie redukcja kosztów (brak konieczności zakupu oraz późniejszego wsparcia wielu urządzeń) i zapewnienie możliwości łatwej administracji (redukcja złożoności architektury) ma dominujące znaczenie.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu