Usługi
Wzrost zależności działalności biznesowej od informacji przy rosnącej liczbie i różnorodności zagrożeń sprawia, że organizacje coraz większą uwagę muszą przywiązywać do bezpieczeństwa informacji. Elementem mającym istotne znacznie dla bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w organizacjach jest również wpływ innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Do takich czynników można zaliczyć między innymi zaostrzone wymagania przepisów prawa, regulacje, zobowiązania kontraktowe, ciągłe zmiany w organizacji i jej otoczeniu, nowe technologie i wzrost złożoności środowisk IT czy też konieczność racjonalizacji kosztów.

Wymienione przykłady czynników powodują konieczność odejścia od stosowanego dotychczas w wielu organizacjach nieregularnego i nieskoordynowanego podejścia do bezpieczeństwa informacji, charakteryzującego się identyfikacją problemów i podejmowaniem działań naprawczych dopiero po ich wystąpieniu. Nowe, proaktywne podejście polega na przewidywaniu negatywnych zdarzeń i podejmowaniu działań minimalizujących ryzyko zanim one wystąpią. Podejście to powinno opierać się na działaniach systemowych i charakteryzować się skutecznością, efektywnością oraz zdolnością ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa, przy zachowaniu pełnego wsparcia dla realizowanych celów biznesowych organizacji.

Oferujemy Państwu następujące usługi: Oferowane usługi mogą być z powodzeniem wykorzystane do wsparcia organizacji w zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i wymagań biznesowych.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu