Audyt zgodności z zewnętrznymi lub wewnętrznymi regulacjami bezpieczeństwa
Poza przepisami prawa, istnieje również szereg innych źródeł wymagań mogących mieć odniesienie do organizacji. Przykładem może być tutaj choćby wewnętrzna polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa określane na poziomie grupy kapitałowej czy też wymagania wynikające z umów kontraktowych.

W ramach usługi wykonywany jest audyt na zgodność z ustalonym źródłem wymagań bezpieczeństwa informacji w organizacji (polityka bezpieczeństwa, standardy, umowy kontraktowe, umowy outsourcingu IT i inne). Wynikiem prac jest raport zawierający wszelkie wykryte niezgodności w odniesieniu do danego źródła wymagań bezpieczeństwa, stanowiący dobrą podstawę do podjęcia działań korygujących w tym zakresie.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu