Audyt zgodności z wymogami prawa
Jednym z kluczowych źródeł wymagań bezpieczeństwa informacji są przepisy prawa. Do tych najbardziej popularnych w Polsce, co do których często pojawiają się też wątpliwości praktyczne, należy zaliczyć Ustawę o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawę o Ochronie Informacji Niejawnych.

Są również przepisy, które nie wynikają z polskiego prawodawstwa, lecz ich zastosowanie może wynikać z powiązania kapitałowego organizacji z rynkiem międzynarodowym. Przykładem może być Sarbanes-Oxley Act (SOX). Celem SOX jest ochrona inwestorów poprzez poprawę wiarygodności sprawozdań finansowych. SOX nie nawiązuje bezpośrednio do systemów informatycznych, ale zawiera przepisy, które wpływają na poziom bezpieczeństwa przetwarzanych w nich informacji finansowych.

W ramach oferowanej usługi wykonujemy audyt z następującymi przepisami prawa:
  • Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
  • Sarbanes-Oxley Act (w zakresie mającym odniesienie do bezpieczeństwa systemów IT)
Wynikiem prac jest raport zawierający wszelkie wykryte niezgodności w odniesieniu do danego źródła wymagań bezpieczeństwa, stanowiący podstawę do podjęcia działań korygujących w tym zakresie.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu