Audyt zgodności z normami i standardami bezpieczeństwa
Audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 jest normą określającą model tworzenia oraz zarządzania efektywnym systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Zawiera wymagania na zgodność i stanowi podstawę do audytu i certyfikacji. Zastosowanie normy pozwala na zapewnienie doboru proporcjonalnych i adekwatnych środków bezpieczeństwa informacji.

W ramach usługi audytu zgodności z normą ISO/IEC 27001 nasi audytorzy oceniają zgodność obecnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji funkcjonującego w organizacji z wymaganiami normy ISO/IEC 27001. W wyniku przeprowadzonych działań powstanie raport określający poziom zgodności z normą, obszary niezgodności oraz zawierający propozycję działań mających na celu doskonalenie obecnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Audyt wstępny zgodności z Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) to zbiór najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa poufnych danych użytkowników kart płatniczych. Standard został stworzony przez największe organizacje kart płatniczych (Visa, American Express, MasterCard, Discover, JCB). Standard ma zastosowanie do wszystkich organizacji, które przechowują, przetwarzają lub przesyłają informacje o kartach płatniczych.

W ramach usługi proponujemy przeprowadzenie audytu wstępnego, pozwalającego na ocenę obecnego poziomu zgodności ze standardem PCI DSS. Wynikiem prac jest raport zawierający wszelkie wykryte niezgodności, stanowiący podstawę do podjęcia dalszych działań dostosowawczych.

W ramach usługi oferujemy również wsparcie w procesie audytu zgodności dokonywanego przez certyfikowanego audytora PCI (Qualified Security Assessor - QSA) oraz wsparcie w samodzielnym przeprowadzaniu wewnętrznych audytów, testów oraz wypełnianiu kwestionariusza samooceny (Self-Assessment Questionnaire).
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu