Audyty bezpieczeństwa
Poprzez audyt bezpieczeństwa informacji rozumiemy systematyczne i niezależne działania mające na celu obiektywną ocenę stopnia zgodności i spełnienia ustalonych wymagań. Do kluczowych źródeł wymagań bezpieczeństwa informacji zaliczamy przepisy prawa, regulacje wewnętrzne i zewnętrzne, zobowiązania kontraktowe, a także wyniki szacowania ryzyka. W zależności od charakteru prowadzonej działalności, część źródeł wymagań może być obligatoryjna - doskonałym przykładem może być tutaj choćby ustawa o ochronie danych osobowych, mająca odniesienie do wielu organizacji. Innym przykładem mogą być regulacje wewnętrzne w postaci polityki bezpieczeństwa, definiującej wymagania na określone środki bezpieczeństwa w organizacji.

Celem niniejszej oferty jest dostarczenie usług audytu w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji. Proponowane usługi audytu mogą być z powodzeniem wykorzystane do wsparcia w zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka ewentualnych konsekwencji braku zgodności (zarówno w wymiarze finansowym jak i prawnym).

Oferujemy następujące rodzaje audytów: Gwarancja jakości

W celu zapewnienia najwyższej jakości, oferowane usługi doradcze świadczymy w oparciu o uznane standardy bezpieczeństwa i najlepsze praktyki audytu. Nie do pominięcia jest również doświadczenie naszych ekspertów, zdobyte w wielu projektach audytowych z obszaru bezpieczeństwa. Nasi eksperci posiadają szeroką wiedzę z bezpieczeństwa nie tylko w obszarze technologicznym, ale również organizacyjnym, popartą licznymi certyfikatami (CISSP, CISA, CISM, LA 27001).
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu