Bezpieczeństwo informacji w organizacji
Dynamiczny rozwój organizacji sprawia, że ciągłe zmiany stały się nieodzownym elementem ich funkcjonowania. Wraz z wprowadzanymi zmianami często pojawia się konieczność organizacji nowych lub dostosowania dotychczas funkcjonujących struktur, procesów i środków bezpieczeństwa. W takich przypadkach, profesjonalne i niezależne doradztwo może przyczynić się do ustalenia optymalnych rozwiązań i ułatwienia wdrażania zmian w życie.

Usługa

Usługa dotyczy wsparcia organizacji w wielu kluczowych dla bezpieczeństwa informacji aspektach, m.in. takich jak:
  • Budowa i transformacja działów bezpieczeństwa
  • Dobór i rekrutacja specjalistów ds. bezpieczeństwa
  • Wybór rozwiązań bezpieczeństwa
  • Opracowywanie wymagań bezpieczeństwa dla systemów IT
  • Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa informacji dla planowanych i już istniejących systemów IT
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu