Bezpieczeństwo informacji w projektach IT
Uwzględnianie aspektów bezpieczeństwa stało się nieodzowną koniecznością w projektach IT związanych z tworzeniem nowych bądź rozbudową istniejących systemów i aplikacji. Niezależnie od przyjętej metodyki projektowej, aspekty bezpieczeństwa powinny być uwzględniane w całym cyklu rozwijania systemów i aplikacji. Istotnym elementem jest również zapewnienie stałego, niezależnego nadzoru bezpieczeństwa w realizowanych projektach.

Wykorzystanie profesjonalnego i niezależnego doradcy może zdecydowanie ułatwić prowadzenie projektu IT oraz przyczynić się do uzyskania pewności, że projektowane i wdrażane elementy bezpieczeństwa spełniają wymagania i należytą jakość.

Usługa

Proponowana przez nas usługa składa się z następujących elementów:
  • Szkolenie z bezpieczeństwa informacji dla zespołu projektowego i wdrożeniowego w zakresie odnoszącym się do projektu
  • Udzielanie rekomendacji w zakresie zastosowania planowanych środków bezpieczeństwa
  • Opiniowanie koncepcji i projektów technicznych systemów IT w zakresie bezpieczeństwa informacji
  • Wsparcie w podejmowaniu decyzji o wyborze niezbędnych środków bezpieczeństwa
  • Testy bezpieczeństwa wrażliwych obszarów wdrożonych rozwiązań
  • Bieżący nadzór nad realizacją projektu w zakresie bezpieczeństwa informacji
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu