Outsourcing bezpieczeństwa
Obecnie, wiele organizacji poszukuje sposobów obniżenia kosztów ich funkcjonowania. Nierzadko, racjonalizacja wydatków może również obejmować część organizacji odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa systemów informatycznych. Mając na uwadze rosnące znaczenie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, redukcja kosztów w tym obszarze, bez zapewnienia alternatywy, może jednak przynieść odwrotny od zamierzonego skutek (utrata zaufania klientów, wymierne straty finansowe lub konsekwencje prawne). Z tego też względu jedną z alternatyw dla wewnętrznych zasobów może być outsourcing wybranych elementów działalności operacyjnej w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Usługa

Usługa ma na celu zapewnienie korzystnego kosztowo narzędzia do zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w organizacji w obszarze zarówno organizacyjnym jak i technicznym. Usługa może być dostarczana w trybie 8/5, 12/7 lub 24/7.

W ramach usługi oferujemy Państwu outsourcing następujących elementów bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego:
 • Zarządzanie technicznymi środkami bezpieczeństwa. Na przykład:
  • Zapory ogniowe
  • Systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS/IPS)
  • Systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM, SIM, SEM)
  • Systemy kryptograficzne
  • Inne techniczne środki bezpieczeństwa
 • Zapewnienie środków bezpieczeństwa organizacyjnego. Na przykład:
  • Role bezpieczeństwa (np. Administrator Bezpieczeństwa Informacji)
  • Utrzymanie dokumentacji bezpieczeństwa (polityki, standardy, procedury bezpieczeństwa)
  • Inne organizacyjne środki bezpieczeństwa
 • Monitoring bezpieczeństwa
Gwarancja jakości

Świadcząc nasze usługi mamy na uwadze rosnące znaczenie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz ciężar odpowiedzialności wynikający z tego obszaru, spoczywający najczęściej ostatecznie na najwyższych władzach organizacji. Do świadczonych usług delegowani są nasi najlepsi eksperci w zakresie bezpieczeństwa informacji, posiadający szeroką wiedzę w obszarze sieci, systemów operacyjnych, aplikacji oraz wiedzę w obszarze bezpieczeństwa popartą licznymi certyfikatami (CISSP, CISA, CISM, LA 27001).
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu