Testy bezpieczeństwa styku sieci organizacji z innymi sieciami
Celem niniejszego testu bezpieczeństwa jest praktyczna weryfikacja bezpieczeństwa styku sieci organizacji z innymi sieciami, w szczególności z sieciami o niższym poziomie zaufania, takimi jak:
 • Z siecią Internet
 • Z sieciami Extranet partnerów, dostawców i klientów organizacji
 • Ze strefami wydzielonymi (DMZ)
 • Z sieciami bezprzewodowymi organizacji
Usługa

W ramach wykonywanej usługi, szczegółowym testom bezpieczeństwa poddajemy:
 • Sieciowe urządzenia brzegowe
 • Routery ekranujące i bramy
 • Systemy firewall
 • Serwery Proxy i Reverse Proxy
 • Serwery obsługujące połączenia VPN
 • Serwery obsługujące połączenia dial-up / call-back
 • Systemy antywirusowe
 • Systemy wykrywania włamań (IDS)
 • Systemy przeciwdziałania włamaniom (IPS)
 • Pozostałe urządzenia sieciowe mające wpływ na komunikację z innymi sieciami
W przeprowadzanych przez nas testach bezpieczeństwa szczególny nacisk kładziemy na wykrycie:
 • Możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu do sieci wewnętrznej organizacji
 • Podatności sieci organizacji na ataki ze strony sieci o niższym poziomie zaufania
 • Możliwości wykorzystania sieci organizacji do przeprowadzania ataków na inne sieci
 • Możliwości omijania wdrożonych systemów zabezpieczeń
 • Możliwości nadużycia uprawnień ze strony użytkowników dopuszczonych do korzystania z sieci organizacji
 • Obecności znanych błędów i luk bezpieczeństwa w stosowanych urządzeniach sieciowych i oprogramowaniu
 • Podatności sieci na propagację oprogramowania złośliwego
 • Możliwości ukrycia ataków przed systemami wykrywania i przeciwdziałania włamaniom
 • Wiele innych
Rezultat usługi

Wynikiem testu bezpieczeństwa styku sieci organizacji z innymi sieciami jest raport zawierający:
 • Streszczenie dla Kierownictwa wyższego szczebla
 • Zakres testu bezpieczeństwa i opis przeprowadzonych działań
 • Listę wykrytych zagrożeń i nieprawidłowości
 • Ocenę wykrytych zagrożeń w uzgodnionej z Klientem skali ocen
 • Propozycje usprawnień mające na celu wyeliminowanie wykrytych zagrożeń
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu