System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Stosowanie podejścia nieregularnego i nieskoordynowanego do zapewnienia ochrony informacji przetwarzanych w organizacji może okazać się nieskuteczne bądź zapewniać bezpieczeństwo wyłącznie w wybranych obszarach funkcjonowania organizacji. Chcąc świadomie zarządzać bezpieczeństwem informacji, konieczne jest zastosowanie podejścia systemowego.

Skuteczne wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) umożliwia kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacji w organizacji. Wdrożenie SZBI zgodnego z normą ISO/IEC 27001 zapewnia dostępność mechanizmów pozwalających na ciągłe doskonalenie bezpieczeństwa oraz zapewnia narzędzie do traktowania bezpieczeństwa w kategoriach obszaru dostarczającego konkretną wartość biznesową. Norma jest również podstawą do zastosowania adekwatnych i proporcjonalnych do wymagań, zabezpieczeń i dobrych praktyk bezpieczeństwa, zawartych w normie ISO/IEC 27002 (poprzednia nazwa ISO/IEC 17799).

Kluczowe obszary wartości biznesowej i potencjalnych korzyści z wdrożenia i certyfikacji SZBI:
 • Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa
  • Zapewnienie utrzymania ciągłej zgodności z wymaganiami (przepisy prawa, regulacje, zobowiązania kontraktowe)
 • Optymalizacja kosztów i zysków
  • Ograniczenie wydatków poprzez wybór zabezpieczeń proporcjonalnych do ryzyka
  • Ochrona informacji przetwarzanych w organizacji (np. własność intelektualna)
  • Możliwość uczestnictwa w projektach ze szczególnymi wymaganiami na bezpieczeństwo informacji
 • Ciągłość działania
  • Zapewnienie ciągłości działania krytycznych procesów biznesowych
  • Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi zdarzeń oraz incydentów
 • Wizerunek i reputacja
  • Ochrona organizacji przed rosnącą liczbą zagrożeń
  • Budowa postrzegania organizacji jako dbającej o bezpieczeństwo przetwarzanych informacji
  • Element budowania przewagi konkurencyjnej
 • Skuteczność i efektywność zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Systematyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla w bezpieczeństwo
  • Wybór właściwych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych
  • Zwiększenie znaczenia bezpieczeństwa informacji w organizacji
  • Zwiększenie świadomości bezpieczeństwa
  • Zgodność z innymi systemami zarządzania (np. ISO 9001, 14001)
  • Ciągłe doskonalenie bezpieczeństwa informacji
Usługa

Oferujemy usługi doradcze ukierunkowane na wsparcie w budowie oraz wdrażaniu skutecznego i efektywnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnego z modelem określonym wymaganiami normy ISO/IEC 27001 oraz pomoc w przygotowaniu organizacji do certyfikacji na zgodność z tą normą.

W skład oferowanej usługi mogą wchodzić następujące elementy:
 • Zgromadzenie podstawowych informacji dotyczących organizacji i jej otoczenia
 • Definicja zakresu i granic systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Ustalenie obecnego stanu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ocena zgodności z ISO/IEC 27001)
 • Definicja polityki bezpieczeństwa spełniającej wymagania normy
 • Wybór metody szacowania ryzyka bezpieczeństwa
 • Przeprowadzenie szkoleń dla zespołu wdrożeniowego
 • Przeprowadzenie szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji
 • Opracowanie planu postępowania z ryzykiem
 • Opracowanie planu i harmonogramu wdrożenia SZBI
 • Wsparcie w działaniach projektowych ustanowienia, wdrożenia i dokumentowania SZBI
 • Zdefiniowanie mechanizmów oceny skuteczności zabezpieczeń
 • Przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Wsparcie i nadzór w procesie certyfikacji
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu