Wdrożenia i integracja
Zastosowanie technicznych środków bezpieczeństwa jest istotnym elementem realizacji skutecznej i efektywnej strategii bezpieczeństwa informacji w organizacji. Dobór właściwych technologii, z uwzględnieniem wymagań czy to wynikających z przepisów prawa, regulacji, zobowiązań kontraktowych czy też z szacowania ryzyka, przy obecnym trendzie ciągłego poszukania sposobów obniżenia kosztów funkcjonowania organizacji jest często niełatwym zadaniem. Istotna jest również rosnąca złożoność i często niejednorodność środowisk IT organizacji, co determinuje konieczność angażowania w przedsięwzięcia projektowe wysoko wykwalifikowanych zespołów wdrożeniowych.

Usługa

W ramach usługi, projektujemy, wdrażamy i integrujemy szeroką gamę technologii z obszarów zarządzania bezpieczeństwem, ochrony sieci komputerowych, serwerów, stacji roboczych, urządzeń mobilnych, środowisk wirtualnych i aplikacji oraz ochrony danych. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania producentów uznawanych za wiodących na rynku w danym obszarze.

Nie bez znaczenia jest jednak dla nas również wymiar finansowy proponowanych rozwiązań, zarówno na etapie ich zakupu, wdrażania, ale także na etapie ich późniejszego utrzymania. Motywuje to nas do szukania rozwiązań optymalnych kosztowo do wymagań bezpieczeństwa oraz możliwości finansowych organizacji. Nasza szczegółowa oferta rozwiązań technicznych przedstawiona jest w rozdziale Rozwiązania.

Gwarancja jakości

W celu zapewnienia najwyższej jakości, oferowane usługi projektowania, wdrażania i integracji świadczymy z uwzględnieniem uznanych standardów, metodyk i najlepszych praktyk bezpieczeństwa. Nie do pominięcia jest również doświadczenie naszych ekspertów, zdobyte w wielu projektach wdrożeniowo-integracyjnych, w których bezpieczeństwo i wysoka dostępność miały istotne znaczenie. Często, budowane rozwiązania wymagały również dużego poziomu dostosowania do specyficznych oczekiwań strony zamawiającej.

Nasi eksperci posiadają szeroką wiedzę w obszarze sieci, systemów operacyjnych, aplikacji oraz wiedzę w obszarze bezpieczeństwa popartą licznymi certyfikatami (CISSP, CISA, CISM, LA 27001).

Od strony zarządzania projektami bazujemy na metodykach takich jak Prince2, PMI/PMBOK oraz na metodykach „lekkich”, takich jak SCRUM. W elementach wymagających tworzenia oprogramowania, w zależności od wymagań projektu korzystamy z metodyk takich jak Rational Unified Process (RUP), Oracle Unified Method (OUM), eXtreme programming oraz podejść nastawionych na podniesienie jakości, takich jak "Test Driven Development" (TDD).
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu