Wsparcie techniczne
Wybór oraz wdrożenie rozwiązań bezpieczeństwa jest jednym z kluczowych elementów w procesie zapewnienia bezpieczeństwa informacji przy użyciu środków technicznych. Nieustanne zmiany zachodzące w środowisku biznesowym i informatycznym organizacji oraz niedoskonałości technologii powodują jednak, że wdrożenie rozwiązań bez zapewnienia odpowiedniego poziomu wsparcia technicznego może prowadzić z czasem do zmniejszenia skuteczności, nieprawidłowego funkcjonowania, a w skrajnych przypadkach nawet do utraty użyteczności zastosowanych rozwiązań bezpieczeństwa.

Usługa

Wychodząc naprzeciw potrzebie zapewnienia wsparcia, dla wszystkich wdrażanych przez naszą firmę rozwiązań bezpieczeństwa oferujemy usługi profesjonalnego wsparcia technicznego. W zależności od potrzeb biznesowych oraz akceptowalnego poziomu kosztów usługi, oferujemy Państwu różne warianty wsparcia, w tym:
 • Wariant 8x5

  Wariant polecany dla rozwiązań o niskim poziomie krytyczności. W tym wariancie, usługi wsparcia technicznego świadczymy w dni robocze, w godzinach od 9-tej do 17-tej. W tych godzinach zajmujemy się również obsługą zgłoszeń i incydentów.

 • Wariant 12x7

  Ten wariant polecamy dla rozwiązań o średnim poziomie krytyczności, w przypadku których dostępność usługi wsparcia na poziomie 12-tu godzin dziennie, 365 dni w roku, jest rozwiązaniem adresującym potrzeby organizacji.

 • Wariant 24x7

  Wariant polecany dla rozwiązań krytycznych. W tym wariancie usługi wsparcia udostępniamy klientom w trybie 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Również w tym trybie pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem zgłoszeń i incydentów.
W ramach usługi wsparcia technicznego oferujemy obsługę 1-szej i 2-giej linii wsparcia technicznego, prowadzoną w języku polskim i/lub angielskim. W zależności od producenta oprogramowania, jak również w porozumieniu z nim, możemy również świadczyć usługi 3-ciej linii wsparcia technicznego. Usługi 3-ciej linii wsparcia świadczymy również dla wdrażanych rozwiązań Open Source.

W zależności od konkretnych wymagań biznesowych, usługi wsparcia świadczmy zdalnie (przez telefon lub sieć Internet/VPN) albo na miejscu, w siedzibie Klientów. Aby umożliwić wygodne zgłaszanie incydentów, naszym Klientom udostępniamy następujące kanały komunikacji:
 • Linia telefoniczna stacjonarna
 • Linia telefoniczna Voice-Over-IP poprzez sieć Internet / VPN
 • Linia faxowa
 • Kanał internetowy, poprzez aplikację Prevenity Service Desk oraz wiadomości e-mail
W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, oferujemy Klientom możliwość nagrywania połączeń telefonicznych do Działu Wsparcia – naszym Klientom daje to niezaprzeczalne potwierdzenie zgłoszenia usterki, a naszej firmie możliwość ciągłego podwyższania jakości obsługi Klientów.

W przypadku szczególnych wymagań biznesowych, oferujemy również możliwość podpisania Umów Service Level Agreements, gwarantujących – poprzez wykorzystanie mechanizmu kar umownych - rozwiązanie zgłoszeń oraz incydentów w określonych Umową ramach czasowych.

Oprócz świadczena usług wsparcia technicznego dla rozwiązań wdrożonych przez naszą firmę, oferujemy również usługę wsparcia dla już wdrożonych w organizacji rozwiązań IT, po uprzedniej analizie wymagań, zakresu wymaganego wsparcia technicznego oraz potrzebnych kompetencji.

Gwarancja jakości

Dzięki doświadczeniom członkom naszego zespołu w kierowaniu profesjonalnymi usługami zarządzania aplikacjami dla największych międzynarodowych koncernów, posiadamy wysokie kwalifikacje potwierdzone zarówno praktycznym doświadczeniem, jak i certyfikatami uznanych międzynarodowych organizacji. Członkowie naszego zespołu posiadają również bogate doświadczenie w budowaniu od podstaw zespołów inżynierów wsparcia technicznego świadczących usługi dla klientów polsko-, anglo- oraz niemieckojęzycznych.

W swojej pracy bazujemy na najlepszych praktykach zarządzania usługami IT, w szczególności na podejściu opartym o zbiór praktyk ITIL w wersji 2-giej oraz 3-ciej oraz COBIT.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu