Zabezpieczanie elementów infrastruktury teleinformatycznej
Nowe technologie, wzrost złożoności i różnorodność środowisk IT utrudnia utrzymanie konfiguracji krytycznych urządzeń, systemów i aplikacji na poziomie spełniającym wymogi bezpieczeństwa. W wielu przypadkach stosowana jest domyślna konfiguracja, która niejednokrotnie zdecydowanie ułatwia uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do zasobów. Sposobem na zapewnienie optymalnej konfiguracji elementów systemów informatycznych jest opracowanie i wdrożenie bezpiecznej konfiguracji (działanie jest również powszechnie znane pod nazwą hardening).

Kluczowe korzyści wynikające z opracowania i wdrożenia bezpiecznej konfiguracji elementów infrastruktury dla organizacji:
  • Ograniczenie ryzyka związanego z domyślną lub nieprawidłową konfiguracją urządzeń, systemów i aplikacji
  • Zapewnienie zgodności z wymogami bezpieczeństwa i/lub najlepszymi praktykami bezpieczeństwa
  • Wypracowanie standardu konfiguracji, w przypadku stosowania większej ilości elementów tego samego typu
Usługa

W ramach oferowanych przez nas usług proponujemy Państwu opracowanie optymalnej konfiguracji wybranych urządzeń, systemów operacyjnych i aplikacji pod kątem zaleceń producentów oraz najlepszych praktyk bezpieczeństwa, spełniających nie tylko wymagania funkcjonalne, ale również wysoki standard bezpieczeństwa. W ramach usługi świadczone jest również wsparcie w trakcie wdrażania opracowanej konfiguracji lub wprowadzania zmian konfiguracyjnych. Istotnym rozszerzeniem usługi jest również możliwość wypracowania uniwersalnego standardu konfiguracji, w przypadku stosowania większej ilości elementów tego samego typu, realizujących podobną funkcjonalność.

Wykonywana przez nas usługa składa się z następujących elementów:
  • Analiza konfiguracji wskazanych urządzeń, systemów i aplikacji
  • Wypracowanie bezpiecznej konfiguracji lub opracowanie zaleceń do bezpiecznej konfiguracji
  • Wsparcie we wdrożeniu proponowanych zmian konfiguracji
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu