Zarządzanie ciągłością działania
Zachowanie ciągłości działania w przypadku wystąpienia zakłóceń jest obecnie kluczowym czynnikiem funkcjonowania i przetrwania na konkurencyjnym rynku dla większości organizacji. Zarządzanie ciągłością działania jest procesem pozwalającym na identyfikację z wyprzedzeniem potencjalnych zakłóceń i ich skutków dla działalności biznesowej. Proces ten dostarcza również fundamentów do zapewnienia odporności i utrzymania określonego poziomu świadczenia usług lub dostarczania produktów, w przypadku wystąpienia zakłóceń funkcjonowania procesów biznesowych. Zarządzanie ciągłością działania jest procesem ciągłym.

Zarządzanie ciągłością działania niesie ze sobą wiele korzyści, w tym między innymi:
 • Zapewnienie zdolności zarządzania zakłóceniami
 • W przypadku wystąpienia zakłóceń – obniżenie potencjalnych strat
 • Proaktywne doskonalenie odporności organizacji na wystąpienie zakłóceń
 • Możliwość przywrócenia świadczenia kluczowych usług oraz dostarczania produktów w określonym czasie
 • Element budowania przewagi konkurencyjnej
 • Zwiększenie świadomości bezpieczeństwa
Usługa

W ramach oferowanych przez nas usług proponujemy Państwu wsparcie we wdrożeniu procesu zarządzania ciągłością działania. W świadczonej usłudze, rama procesu zarządzania ciągłością działania oparta jest na modelu zaproponowanym w standardzie BS 25999. W ramach usługi wykonywane są między innymi następujące działania:
 • Zgromadzenie podstawowych informacji dotyczących organizacji i jej otoczenia
 • Ustalenie obecnego stanu i potrzeb organizacji w zakresie zachowania ciągłości działania
 • Identyfikacja kluczowych procesów biznesowych
 • Ocena wpływu na biznes (BIA) / szacowania ryzyka
 • Opracowanie planów ciągłości działania (BCP) oraz planów awaryjnych (DRP)
 • Przeprowadzenie szkoleń dla zespołu kryzysowego
 • Udział w testach planów awaryjnych i ocena ich skuteczności i efektywności
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu