Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
Rosnąca liczba oraz różnorodność zagrożeń i podatności sprawia, że coraz to większego znaczenia nabiera sprawne i efektywne zarządzanie oraz obsługa incydentów bezpieczeństwa informacji w organizacji. Organizacja bez zapewnionej zdolności obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji narażona jest na wykrywanie incydentów z opóźnieniem lub niewłaściwe postępowanie w procesie obsługi zaistniałego incydentu.

Kluczowe korzyści wynikające z ustanowienia zdolności obsługi incydentów bezpieczeństwa dla organizacji to między innymi:
 • Ograniczenie ryzyka związanego z nieprawidłową obsługą incydentów bezpieczeństwa informacji
 • Zapewnienie usystematyzowanego podejścia do zarządzania i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji
 • Określenie jasnych i precyzyjnych zasad klasyfikacji i kwalifikacji zdarzeń jako incydentów bezpieczeństwa
 • Określenie jasnych i precyzyjnych zasad nadawania priorytetów obsługi zdarzeń
Usługa

W ramach usług doradczych oferujemy Państwu usługi wsparcia w ustanowieniu zdolności obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji w organizacji, poprzez wypracowanie jasnych, skutecznych i efektywnych metod, planu i procedur w tym zakresie.

Dodatkowym komponentem usługi jest możliwość uczestnictwa naszych ekspertów w procesie obsługi incydentu, we wszystkich jego fazach, począwszy od uczestnictwa w fazie przygotowania, poprzez fazę identyfikacji, analizy, powstrzymania, eliminacji i odtworzenia, a także w fazie działań po wystąpieniu incydentu bezpieczeństwa.

W skład oferowanej przez nas usługi wchodzą następujące elementy:
 • Ustalenie stanu obecnie funkcjonującego procesu zarządzania i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji
 • Definicja procesu zarządzania incydentami bezpieczeństwa
 • Definicja ról i zakresów odpowiedzialności w procesie
 • Opracowanie polityki, planu i kluczowych procedur obsługi incydentów
 • Przeprowadzenie szkoleń dla członków zespołu odpowiedzialnego za obsługę incydentów
 • Integracja z istniejącymi procesami
 • Wsparcie doradcze w obsłudze zaistniałych incydentów bezpieczeństwa informacji (dodatkowy komponent usługi)
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu