Analiza bezpieczeństwa wykorzystania urządzeń mobilnych w dostępie do środowiska teleinformatycznego
Data: Luty 2011
Zespół Prevenity, na zlecenie jednego z polskich banków, w okresie pomiędzy listopadem 2011 a lutym 2012 przeprowadził analizę aspektów bezpieczeństwa związanego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych w dostępie do systemu teleinformatycznego banku.

Prace obejmowały między innymi: szczegółową analizę bezpieczeństwa systemów operacyjnych Android, BlackBerry, iOS, Symbian oraz Windows Phone, analizę konfiguracji systemu teleinformatycznego obsługującego dostęp z urządzeń mobilnych, przegląd systemów do zarządzania bezpieczeństwem urządzeń mobilnych oraz opracowanie polityki bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu