Konferencja Secure 2011
Data: Październik 2011
Nowoczesne urządzenia mobilne, a w szczególności urządzenia typu smartphone, umożliwiają ich posiadaczom dostęp do zasobów systemów informatycznych z niemal dowolnego miejsca na Ziemi, w którym tylko jest zasięg telefonii komórkowej lub innych sieci bezprzewodowych obsługiwanych przez te urządzenia. Od dostępu do poczty elektronicznej po korzystanie z bankowości internetowej lub mobilnej – zastosowania urządzeń smartphone wydają się niemal nieograniczone, a każdy rok przynosi na rynek tysiące nowych aplikacji mobilnych. Jednak nowe szanse to również nowe zagrożenia. Nie tylko znaczna część ataków znanych w "tradycyjnych" systemach informatycznych ma zastosowanie w odniesieniu do aplikacji mobilnych, ale nowe technologie to również nowe, często nieznane dotychczas metody ataków i socjotechnik.

Jakich zagrożeń możemy spodziewać się w odniesieniu do aplikacji mobilnych i jak im można przeciwdziałać? Które z mobilnych systemów operacyjnych oferują najskuteczniejsze metody ochrony aplikacji i najbezpieczniejsze metody dystrybucji oprogramowania? Na których platformach możemy się spodziewać najwięcej zagrożeń bezpieczeństwa? Jakie problemy bezpieczeństwa są trudne lub wręcz obecnie niemożliwe do rozwiązania?

Prelekcja, którą mieliśmy przyjemność przedstawić podczas konferencji Secure 2011, była próbą udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania oraz skupiała się na omówieniu oraz porównaniu najważniejszych mechanizmów bezpieczeństwa popularnych mobilnych systemów operacyjnych: Android, Symbian, iOS, Windows Mobile oraz RIM. Przedstawione zostały zarówno możliwe do realizacji metody ataków jak i sposoby radzenia sobie z nimi. Wybrane ataki zostały poparte również przykładami z doświadczenia prelegentów zdobywanego podczas wykonywania testów bezpieczeństwa aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne.

Prezentacja przedstawiona podczas konferencji jest dostępna tutaj.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu