Nowe szkolenia w ofercie Prevenity
Data: 26 stycznia 2011 roku
Miło nam poinformować o poszerzeniu oferty szkoleniowej Prevenity o dwa następujące szkolenia:
 1. Szkolenie: Testy penetracyjne systemów IT

  Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu przeprowadzania testów penetracyjnych systemów IT przy użyciu narzędzi Open Source i wybranych narzędzi komercyjnych. Zakres szkolenia obejmuje również podstawy szacowania ryzyka dla systemów teleinformatycznych oraz prezentację i praktyczne przećwiczenie metod przełamywania zabezpieczeń, jak również przedyskutowanie metod obrony przed nimi.

  Główny zakres szkolenia to:
  • Przeprowadzanie testów penetracyjnych systemów IT,
  • Szacowanie ryzyka dla systemów teleinformatycznych,
  • Wykorzystywanie i obsługa narzędzi Open Source w testach bezpieczeństwa,
  • Prezentacja metod przełamywania zabezpieczeń oraz ochrona przed nimi.
  Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, audytorów, administratorów systemów lub innych pracowników działów IT i/lub bezpieczeństwa, odpowiedzialnych za zapewnienie lub testowanie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

  więcej informacji...
   
 2. Szkolenie: Analiza złośliwego oprogramowania

  Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z metodami infekcji systemów operacyjnych oraz technikami analizy złośliwego oprogramowania. W skład szkolenia wchodzi ponad 40 praktycznych ćwiczeń o różnym stopniu trudności. Uczestnicy szkolenia będą mogli sami napisać a następnie uruchomić złośliwy kod, stworzyć sygnaturę dla programu antywirusowego czy też przeanalizować zachowanie wybranych „trojanów” (np. Zeus, URLZone, Mebroot, etc).

  Wiedza przekazana w trakcie szkolenia ma umożliwić uczestnikom zapoznanie się z technikami stosowanymi przez autorów złośliwego oprogramowania – w szczególności nakierowanego na klientów bankowości internetowej. Szkolenie daje możliwość nauczenia się sposobów analizy podejrzanych programów wykonywalnych począwszy od analizy statycznej z wykorzystaniem narzędzia IDA Pro a skończywszy na analizie dynamicznej za pomocą programów typu debugger czy dedykowanych narzędzi. Uczestnicy w trakcie szkolenia zbudują narzędzia ułatwiające analizę malware (np. monitor wywołań funkcji systemowych czy analizator plików Portable Executable). Szkolenie daje również możliwość poznania budowy systemu operacyjnego Windows czy języka asembler.

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się informatyką śledczą, reakcją na incydenty bezpieczeństwa, administrowaniem systemami, testami penetracyjnymi czy też innymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

  więcej informacji...
Powyżej wymienione szkolenia są dostarczane przez certyfikowanych, doświadczonych instruktorów firmy Prevenity oraz ekspertów z danych dziedzin tematycznych.

Szczegółowe informacje o szkoleniach i ich dostępności znajdują się tutaj.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu