Opracowanie wymagań dotyczących wdrożenia systemu DLP
Data: Wrzesień 2011
Zespół Prevenity wspomagał instytucję z sektora publicznego w procesie przygotowania wymagań dla systemu do ochrony przed wyciekiem danych - DLP. W ramach prac zespół Prevenity porównał funkcje systemów DLP firm WebSense, Symantec, RSA, CA, Fidelis, McAfee oraz Trend Micro – wskazał ich mocne oraz słabe strony. Kolejnym etapem prac było opracowanie zaleceń dotyczących zakresu informacji, które będą podlegały ochronie, identyfikacja systemów krytycznych oraz wskazanie niezbędnych działań organizacyjnych i technicznych, które pozwolą na skuteczne wdrożenie systemu DLP.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu