Realizacja audytu bezpieczeństwa sieci wewnętrznej dla Spółki medialnej
Data: 20 grudnia 2010 roku
W listopadzie oraz grudniu 2010 roku specjaliści firmy Prevenity przeprowadzili audyt bezpieczeństwa wewnętrznej sieci komputerowej dla jednej z największych i najbardziej znanych spółek medialnych w Polsce. Celem przeprowadzonych prac było dokonanie niezależnej oceny poziomu bezpieczeństwa systemów działających w sieci wewnętrznej organizacji pod kątem szczelności i odporności na nieupoważnione ingerencje w działanie systemu informatycznego.

Trwającemu kilka tygodni audytowi bezpieczeństwa została poddana sieć wewnętrzna organizacji składająca się z ponad 7 tysięcy aktywnych hostów i urządzeń sieciowych, a przeprowadzony audyt bezpieczeństwa składał się z dwóch etapów:
  • Etap 1 - Test penetracyjny wewnętrznej sieci komputerowej,
  • Etap 2 - Szczegółowa analiza konfiguracji wybranych serwerów usług.
Testy penetracyjne wchodzące w skład audytu zostały przeprowadzone w oparciu o podejście "black-box", czyli bez żadnej wiedzy Zespołu Prevenity o przedmiocie audytu.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu