Zmiany w Zarządzie Prevenity Sp. z o.o.
Data: 1 marca 2011
Pragniemy poinformować, że z dniem 1 marca 2011 do Zarządu Prevenity Sp. z o.o. wszedł Mariusz Burdach, obejmując jednocześnie stanowisko Wice-Prezesa Zarządu.

Mariusz Burdach swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 2001 w firmie European Network Security Institute na stanowisku Inżyniera / Konsultanta ds. Bezpieczeństwa. Oprócz rozwoju metodyki przeprowadzania testów bezpieczeństwa aplikacji webowych, zajmował się przeprowadzaniem testów penetracyjnych systemów i sieci teleinformatycznych dla instytucji z sektora finansowego i energetycznego. Wykonywał testy bezpieczeństwa dla istniejących i powstających w tamtym okresie systematów bankowości internetowej. Świadczył usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Pomiędzy rokiem 2003 a 2006 pracował w firmie CompFort Meridian na stanowiskach Konsultant i Starszy Konsultant. Odpowiadał głównie za projektowanie i wdrażanie rozwiązań klasy SIEM oraz hostowych systemów IPS dla klientów z sektora finansowego i telekomunikacyjnego.

W latach 2006-2007 objął stanowisko Technical Account Manager w firmie Microsoft. W dziale Usług i Konsultingu odpowiadał za realizację umów Premier Support z klientami z sektora finansowego oraz mediów.

Z początkiem roku 2008 objął stanowisko Kierownika Zespołu Bezpieczeństwa firmy CompFort Meridian. Był odpowiedzialny między innymi za rozwój oferowanych usług i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Zajmował się również świadczeniem usług doradczych i konsultacyjnych z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, aplikacji bankowości internetowej, wykrywania nadużyć czy systemów zapewniających bezpieczeństwo transakcji. Wykonywał również analizy złośliwego oprogramowania na zlecenie instytucji finansowych.

Mariusz Burdach jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Informatyka, o specjalność Systemy i Sieci Komputerowe. Uzyskał tytuł magistra inżyniera w marcu 2001 roku.

Mariusz Burdach jest autorem wielu publikacji poświęconych wykrywaniu włamań, informatyce śledczej i analizie złośliwego oprogramowania. Od roku 2003 rozwija i prowadzi szkolenia z zakresu informatyki śledczej. Od roku 2005 jest biegłym sądowym z zakresu Informatyki. Występował jako prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach (np. Black Hat, Innovations in Digital Forensic Practice).

Posiada następujące certyfikaty: LA 27001, CISSP, GCIH, MCSE.
© 2010-2012 Prevenity Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.    O Firmie | Informacje prawne | Kontakt | Mapa Serwisu